พ. 17 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการมองหลายมุม EP 10 หัวข้อ "Resilience อีกแนวคิดที่มาแรงในยุคโควิด"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการมองหลายมุม EP 10 หัวข้อ "Resilience อีกแนวคิดที่มาแรงในยุคโควิด"

เวลาและสถานที่

17 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerunรายการ มองหลายมุม EP10  หัวข้อ "Resilience อีกแนวคิดที่มาแรงในยุคโควิด" 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้