พฤ. 04 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Legal in Action "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ Legal in Action "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

เวลาและสถานที่

04 ก.พ. 2564 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ ดร.รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท CAPL (Competition And Public Law)

ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้