พฤ. 15 เม.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Legal in Action EP32 หัวข้อ "Governance"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ Legal in Action EP32 หัวข้อ "Governance"

เวลาและสถานที่

15 เม.ย. 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ Legal in Action EP32 หัวข้อ "Governance"

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 15.30-17.00 น. 

แขกรับเชิญ

คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร   

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้