พฤ. 21 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Legal in Action EP21 "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ Legal in Action EP21 "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ"

เวลาและสถานที่

21 ม.ค. 2564 16:00 – 17:30 GMT+7
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ Legal in Action EP21

"กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ"

วันพฤหัสบดีที่ 21  มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น.

แขกรับเชิญ

คุณนันทน อินทนนท์  

Partner, Tilleke & Gibbins

ดำเนินรายการ โดย

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สนทนากับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา(IP) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

- สิทธิบัตร การประดิษฐ์คิดค้น

- ความลับทางการค้า

แชร์อีเวนท์นี้