ศ. 05 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ IR Talk "Tips สำหรับการทำงานกับนักวิเคราะห์"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ IR Talk "Tips สำหรับการทำงานกับนักวิเคราะห์"

เวลาและสถานที่

05 ก.พ. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "Tips สำหรับการทำงานกับนักวิเคราะห์" วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.

โดย - คุณพรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท. - คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้