พฤ. 06 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

เวลาและสถานที่

06 พ.ค. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

โดย

คุณพรรณพร ศาสนนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท.

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการโดย

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้