อ. 20 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "Tips สำหรับการทำงานกับนักวิเคราะห์"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "Tips สำหรับการทำงานกับนักวิเคราะห์"

เวลาและสถานที่

20 ก.ค. 2564 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "Tips สำหรับการทำงานกับนักวิเคราะห์" 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

โดย

คุณพรรณพร ศาสนนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์  บมจ.ปตท.

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้