อ. 21 ธ.ค. | Facebook Live

Rerun รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

เวลาและสถานที่

21 ธ.ค. 2564 16:00
Facebook Live

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

โดย

คุณนัฐิยา  พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการโดย

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้