อ. 29 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

เวลาและสถานที่

29 มิ.ย. 2564 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลา 16.00 น.

โดย

คุณนัฐิยา  พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการโดย

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้