ศ. 29 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

เวลาและสถานที่

29 ม.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานของทีม IR คืออะไร"

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

โดย

คุณนัฐิยา  พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการโดย

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้