พฤ. 25 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ หน้าที่ของงาน "IR" กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ หน้าที่ของงาน "IR" กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์

เวลาและสถานที่

25 ก.พ. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ หน้าที่ของงาน "IR" กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.

โดย คุณนัฐิยา พัวพงศกร ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

 คุณพรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท.

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้