จ. 01 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ "เสนา ดีเวลลอปเม้นท์: ปรับธุรกิจ รับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ "เสนา ดีเวลลอปเม้นท์: ปรับธุรกิจ รับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป"

เวลาและสถานที่

01 ก.พ. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "เสนา ดีเวลลอปเม้นท์: ปรับธุรกิจ รับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป"

แขกรักเชิญ ดร เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

ประเด็น 1. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างไร และหลัง COVID จะเปลี่ยน landscape ของการทำธุรกิจอย่างไร และเล่าภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจของบริษัท 2. บริษัทได้มีการทำ Business transformation อะไรบ้างในช่วงนี้ เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ 3. อยากขอความเห็นเรื่อง Leadership in crisis มีการปรับเปลี่ยน mindset ในการทำธุรกิจและการบริหารคนอย่างไรบ้าง 4. คำแนะนำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็ก ทางบริษัทเห็นวงจรการเติบโตธุรกิจเปลี่ยนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

แชร์อีเวนท์นี้