จ. 31 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP10 "Diversification and Survival in the Auto Industry"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun)  รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP10 "Diversification and Survival in the Auto Industry"

เวลาและสถานที่

31 พ.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun)  รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP10 "Diversification and Survival in the Auto Industry"

วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.  64  เวลา 16.00 - 17.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณวิวรรธน์  เหมมณฑารพ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด(มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้