จ. 25 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Part2 รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Part2 รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม”

เวลาและสถานที่

25 ม.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Part2 รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม”

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น. แขกรับเชิญ คุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้