พ. 13 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun มองหลายมุม EP5 "การกลับมาของ Stakeholder Capitalism"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun มองหลายมุม EP5 "การกลับมาของ Stakeholder Capitalism"

เวลาและสถานที่

13 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP5 

"การกลับมาของ Stakeholder Capitalism"

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้