พ. 01 ก.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) "มองหลายมุม" EP3 "Work From Home นำไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) "มองหลายมุม" EP3 "Work From Home นำไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร"

เวลาและสถานที่

01 ก.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) มองหลายมุม EP3 "Work From Home นำไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร"

วันพุธที่ 1 กันยายน เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ            

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์    

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ       

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้