พ. 01 ธ.ค. | Facebook Live Event

Rerun มองหลายมุม EP 12 พุธที่ 1 ธันวาคม หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด เริ่มต้นจาก..?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun มองหลายมุม EP 12 พุธที่ 1 ธันวาคม หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด เริ่มต้นจาก..?"

เวลาและสถานที่

01 ธ.ค. 2564 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP12 หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด เริ่มต้นจาก..?"

พุธที่ 1 ธันวาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้