พฤ. 01 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Lesson from C-Suite "Responding To COVID-19. Lessons Learn From HR Leaders"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Lesson from C-Suite "Responding To COVID-19. Lessons Learn From HR Leaders"

เวลาและสถานที่

01 ก.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Lesson from C-Suite "Responding To COVID-19. Lessons Learn From HR Leaders"

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564, 16:00-17:00 น.

วิทยากร คุณปัทมาวลัย รัตนพล  หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 

ผู้ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ

แชร์อีเวนท์นี้