พฤ. 12 พ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action "Unfair Securities Dealing" คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action "Unfair Securities Dealing" คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี

เวลาและสถานที่

12 พ.ย. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

RERUN  รายการ Legal in Action EP18

"Unfair Securities Dealing"

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี  รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ดำเนินรายการ

โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้