พฤ. 07 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action "Transfer Pricing : การกำหนดราคาโอน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action "Transfer Pricing : การกำหนดราคาโอน"

เวลาและสถานที่

07 ม.ค. 2564 16:00 – 17:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ Legal in Action หัวข้อ "Transfer Pricing : การกำหนดราคาโอน"

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น.

แขกรับเชิญ คุณชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#LegalinAction#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA #ห่วงใย ThaiBusiness#ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้