ศ. 16 ต.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action "พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action "พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"

เวลาและสถานที่

16 ต.ค. 2563 15:25
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun Legal in Action EP12 "พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

ดร.ธีร์รัฐ บุนนาค  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้

ดำเนินรายการ  คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้