พฤ. 26 พ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action "มาตรการควบคุมภายในตามพรบ. ปปช.: เรื่องนี้ต้องขยาย"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action "มาตรการควบคุมภายในตามพรบ. ปปช.: เรื่องนี้ต้องขยาย"

เวลาและสถานที่

26 พ.ย. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

 Legal in Action EP14: "“มาตรการควบคุมภายในตามพรบ. ปปช.: เรื่องนี้ต้องขยาย”

วันพฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณอัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนและการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.

คุณพัสสา วโรตมะวิชญ พนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.

ดำเนินรายการ

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้