พฤ. 08 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action "ข้อเสนอ : ช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างภาษีไทยหลัง Covid-19"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action "ข้อเสนอ : ช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างภาษีไทยหลัง Covid-19"

เวลาและสถานที่

08 ก.ค. 10:30 – 11:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action "ข้อเสนอ : ช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างภาษีไทยหลัง Covid-19"

วิทยากร ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 

ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 - 11.30 น.

แชร์อีเวนท์นี้