พฤ. 05 ส.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

เวลาและสถานที่

05 ส.ค. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun  Legal in Action

"กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

แขกรับเชิญ

ดร.รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์  

ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท CAPL (Competition And Public Law)  

ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้