พฤ. 25 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun Legal in Action EPEP17: หัวข้อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun Legal in Action EPEP17: หัวข้อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

เวลาและสถานที่

25 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ Legal in Action EP17 

"กฎหมายการแข่งขันทางการค้า"

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:30-12:00

แขกรับเชิญ 

คุณสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สนทนากับเลขาธิการคฯะกรรมการฯ จาก 101 ถึงขั้น Advance

- ทำธุรกิจอย่างไรไม่ผูกขาด และเป็นธรรม เช่น ขายพ่วง กำหนดราคา บังคับขายพ่วง

- Being big is not bad as long as you don’t abuse !

- อำนาจเหนือตลาด (Market Dominance)

-M&A กับกฎหมายนี้

- การบังคับใช้กฎหมาย

- กฎหมายนี้กับสถานการณ์ Covid-19

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้