พ. 09 ธ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP9: "Do & Don’t ในอนุญาโตตุลาการ!"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP9: "Do & Don’t ในอนุญาโตตุลาการ!"

เวลาและสถานที่

09 ธ.ค. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun Legal in Action EP9: "Do & Don’t ในอนุญาโตตุลาการ!"

วันพุธ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวราธร วงศสว่างศิริ  Partner, Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited

ดำเนินรายการ

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้