ศ. 04 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP38 “CPTPP : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP38 “CPTPP : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”

เวลาและสถานที่

04 มิ.ย. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP38 “CPTPP : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ทัชมัย ฤกษะสุต

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้