ศ. 28 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP37 "วิสาหกิจเพื่อสังคม : ธุรกิจเพื่อแบ่งปัน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP37 "วิสาหกิจเพื่อสังคม : ธุรกิจเพื่อแบ่งปัน"

เวลาและสถานที่

28 พ.ค. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP37 "วิสาหกิจเพื่อสังคม : ธุรกิจเพื่อแบ่งปัน"

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณเอด้า จิรไพศาลกุล

กรรมการผู้จัดการ www.taejai.com

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการกลุ่ม Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

ผู้อำนวยการฝ่ายงานที่ปรึกษาเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ChangeVentures

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้