พฤ. 22 เม.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP36 "Foreign Laws on Anti-Bribery (FCPA & UKBA)"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP36 "Foreign Laws on Anti-Bribery (FCPA & UKBA)"

เวลาและสถานที่

22 เม.ย. 2564 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP36 "Foreign Laws on Anti-Bribery (FCPA&UKBA)"

Date: Thursday, 22 April 2021

Time: 15.30 - 17.00 hrs. (Bangkok Time)

Speaker

MATTHEW  J. SKINNER, Partner of JONES DAY

HARRIET  TERRITT,  Partner of JONES DAY

Chris Pelham, Of Counsel of JONES DAY

Moderator

Peangpanor Boonklum

Senior Executive Vice President, Office of General Counsel

PTT Public Company Limited

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้