พ. 19 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

เวลาและสถานที่

19 พ.ค. 13:30 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 - 15:00 น.

แขกรับเชิญ

คุณสุภฤกษ์ อวยชัย Partner Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

คุณนพรัตน์ แก้วศรีงาม Partner Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

คุณนลณภัทร ไพบูลย์ Senior Associate Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ดำเนินรายการ 

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้