ศ. 26 มี.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP31 หัวข้อ "Compliance Matters"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action  EP31   หัวข้อ "Compliance Matters"

เวลาและสถานที่

26 มี.ค. 2564 15:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action  EP31  

หัวข้อ "Compliance Matters"

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ 3 ท่าน

1.  คุณมะปราง สมบัติไทย

Head of Legal-Line (Thailand)

2.  คุณศิริพร ไชยสุต

Vice President, Asia Strategy  Chevron Asia Pacific

3.  คุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์

Country Leader & General Counsel at 3M Thailand Limited

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้