พฤ. 04 มี.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP26 หัวข้อ "Cybersecurity Law"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP26 หัวข้อ "Cybersecurity Law"

เวลาและสถานที่

04 มี.ค. 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP26

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.30-17.00 น.

หัวข้อ “Cybersecurity Law”

แขกรับเชิญ คุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด (SRPP)

ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้