พฤ. 18 มี.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP25 "ประกันภัย vs Covid-19"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP25 "ประกันภัย vs Covid-19"

เวลาและสถานที่

18 มี.ค. 2564 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP25: "ประกันภัย vs Covid-19"

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณสรชน บุญสอง ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้