พฤ. 22 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP24: "ประกันภัย vs Covid-19"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP24: "ประกันภัย vs Covid-19"

เวลาและสถานที่

22 ก.ค. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP24: "ประกันภัย vs Covid-19"

วันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณสรชน บุญสอง 

ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้