พฤ. 24 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP2 "กฎหมายต้องรู้ในสถานการณ์ Covid-19"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP2 "กฎหมายต้องรู้ในสถานการณ์ Covid-19"

เวลาและสถานที่

24 มิ.ย. 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP2 "กฎหมายต้องรู้ในสถานการณ์ Covid-19"

วันพฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น.

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้