พฤ. 22 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP18 "Unfair Securities Dealing"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP18 "Unfair Securities Dealing"

เวลาและสถานที่

22 ก.ค. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP18 "Unfair Securities Dealing"

วันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี 

รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้