พฤ. 08 ต.ค. | Facebook Live Event

RERUN Legal in Action EP15 l"อีกครั้ง....กับฟื้นฟูกิจการ”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
RERUN Legal in Action EP15 l"อีกครั้ง....กับฟื้นฟูกิจการ”

เวลาและสถานที่

08 ต.ค. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

RERUN ภาคต่อกับ "อีกครั้ง...กับการฟื้นฟูกิจการ" ใน EP15 ที่ผ่านมา การฟื้นฟูกิจการกับเรื่องราวที่เป็นที่น่าสนใจต่อเนื่อง  เพราะใกล้เวลาหมดเขตการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย พฤหัสที่ 8 ตุลาคมนี้ 15.30 น. เวลาเดิม #LegalinAction#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA#ห่วงใย ThaiBusiness#ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้