พฤ. 28 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun Legal in Action Ep11 บทบาทเลขานุการบริษัท

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun Legal in Action Ep11 บทบาทเลขานุการบริษัท

เวลาและสถานที่

28 ต.ค. 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun Legal in Action EP11 "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30-12:00 น.

ชวนมาพูดคุยถึงความเกี่ยวข้องด้านกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานในสายงานเลขานุการบริษัท

พลาดไม่ได้กับการเรียนรู้ว่า - เลขานุการบริษัทเป็นใคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร - หลัก CG คืออะไร หลักกฎหมาย vs แนวปฏิบัติที่ดี - Do's & Don't สำหรับงานเลขานุการบริษัท

แชร์อีเวนท์นี้