พฤ. 17 ธ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP11 "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP11 "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

เวลาและสถานที่

17 ธ.ค. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun Legal in Action EP11 "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท  หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเด็น

- เลขานุการบริษัทเป็นใคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

- หลัก CG คืออะไร

- หลักกฎหมาย vs แนวปฏิบัติที่ดี

- Do's & Don't

แชร์อีเวนท์นี้