พฤ. 18 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) Legal in Action EP 28 หัวข้อ "ประเด็น (ใหม่) น่าสนใจกับกฎหมายกู้ยืมและหลักประกัน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Legal in Action EP 28 หัวข้อ "ประเด็น (ใหม่) น่าสนใจกับกฎหมายกู้ยืมและหลักประกัน"

เวลาและสถานที่

18 ก.พ. 2564 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Legal in Action EP 28 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30-17.00 น.

หัวข้อ "ประเด็น (ใหม่) น่าสนใจกับกฎหมายกู้ยืมและหลักประกัน"

ประเด็น -หลักประกันการกู้ยืม -THOR -ดอกเบี้ยผิดนัด

แขกรับเชิญ คุณภาสวรรณ นวนิธิกุล ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด (SRPP)

ผู้ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้