ศ. 22 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

เวลาและสถานที่

22 ม.ค. 2564 16:00 – 16:30 GMT+7
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

โดย คุณพรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการโดย คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้