อ. 03 ส.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR Talk หัวข้อ หน้าที่ของงาน "IR" กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR Talk หัวข้อ หน้าที่ของงาน "IR" กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์

เวลาและสถานที่

03 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ IR Talk หัวข้อ หน้าที่ของงาน "IR" กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

โดย คุณนัฐิยา  พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

คุณพรรณพร ศาสนนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์  บมจ.ปตท.

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใยThaiBusiness 

แชร์อีเวนท์นี้