พฤ. 28 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun IR Talk EP2 "IR strategy and communication"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR Talk EP2 "IR strategy and communication"

เวลาและสถานที่

28 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR Talk EP2 "IR strategy and communication"

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

รับชมผ่านช่องทาง 

Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้