อ. 17 ส.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR Talk EP2 "IR communication strategy"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR Talk EP2 "IR communication strategy"

เวลาและสถานที่

17 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จัด IR Talk EP2 "IR  communication strategy"

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

แชร์อีเวนท์นี้