ศ. 05 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

เวลาและสถานที่

05 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot   "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน, เวลา 16.00 น.

คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้