อ. 14 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

เวลาและสถานที่

14 ก.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?" วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 , เวลา 16.00 น.

โดย คุณภิญญดา แสงศักดาหาญ Senior IR Manager บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้