อ. 12 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต

เวลาและสถานที่

12 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต" 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม เวลา 16.00-17.00 น.

คุณภิญญดา  แสงศักดาหาญ

Senior IR Manager 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้