อ. 05 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

เวลาและสถานที่

05 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database" 

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

คุณภิญญดา  แสงศักดาหาญ

Senior IR Manager 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้