อ. 21 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot " IR Communication Channels ในยุค Digital"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot " IR Communication Channels ในยุค Digital"

เวลาและสถานที่

21 ก.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR One Shot " IR Communication Channels ในยุค Digital"

วันอังคารที่ 21 กันยายน เวลา 16.00 น.

คุณภิญญดา แสงศักดาหาญ Senior IR Manager บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้