ศ. 29 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

เวลาและสถานที่

29 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 64, เวลา 16.00 น.

คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้